IPN Gd 986/10

IPN Gd 986/10

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 986/10
Opis zawartości
Tytuł

Odrodzenie. Tygodnik publicystyczny NSZZ „Solidarność”, nr 9 z dnia 04-09-1981 r.

Opis

Czasopismo wydawane w Jeleniej Górze

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1981
Data końcowa
1981
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba kart
12
Miejsce przechowywania