IPN Po 1053/183

IPN Po 1053/183

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Record identification
IPN reference number
IPN Po 1053/183
Historical reference numbers
Cs. Un. 53/97, IV 1 Ko. 112/97/Un
File description
Title

Akta w sprawie Karczewski Erwin, imię ojca: Paweł, ur. 01-05-1925 r., o unieważnienie wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego w Gdańsku z dnia 04-12-1950 r., sygn. akt Sr. 389/50, za popełnienie przestępstwa z art. 86 § 2 kkWP, art. 7 Dekretu z 13 czerwca 1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa, art. 23 Rozporządzenia Prezydenta RP z 23-12-1923 r. o granicach państwa [przynależność do oddziału AK, przekazywanie informacji stanowiących tajemnicę państwową, nielegalne przekroczenie granicy państwa].

Dates
Anteriora
1951
Starting date
1997
Closing date
2002
Posteriora
2008
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa, Wycinki z prasy

Number of volumes
1