IPN Sz 264/6

IPN Sz 264/6

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Record identification
IPN reference number
IPN Sz 264/6
Former reference numbers
IPN GD 149/6
File description
Title

Akta osobowe internowanego dot. Jelonek Jan, imię ojca: Jan, ur. 11-01-1947 r., osadzonego pod zarzutem naruszania porządku prawnego obowiązującego w okresie stanu wojennego na podstawie art. 42 dekretu z dn. 12-12-1981 r. o stanie wojennym, internowanego w dniu 13-12-1981 r. w zakładzie karnym w Strzelcach Opolskich, przeniesionego do ośrodka odosobnienia w Jaworzu w dniu 30-12-1981 r. Internowany na podstawie decyzji komendanta wojewódzkiego MO w Katowicach nr III/32 z dnia 12-12-1981 r., zwolniony w dniu 13-01-1982 r.

Dates
Starting date
1981
Closing date
1982
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1
Number of pages
9