IPN Ka 060/59 t. 2

IPN Ka 060/59 t. 2

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ka 060/59 t. 2
Sygnatura wytwórcy
WSW-58
Opis zawartości
Tytuł

Teczka obiektu nr 12 dot. zabezpieczenia operacyjnego pododdziałów Górnośląskiej Brygady WOP w Gliwicach: Sztabu wraz z pododdziałami przysztabowymi Batalionu WOP w Raciborzu, Składnicy ZN w Głubczycach, Granicznych Placówek Kontrolnych w Chałupkach i Pietrowicach oraz strażnic WOP kierunku raciborsko-głubczyckiego (Krasne Pole, Bliszczyce, Pilszcz, Kietrz, Krzanowice, Chałupki, Gorzyce)

Opis

Teczka zawiera m.in. charakterystykę obiektu, schemat struktury organizacyjnej i plan ochrony kontrwywiadowczej; streszczenia spraw operacyjnych, wykazy i charakterystyki osób pozostających w zainteresowaniu WSW; wykazy OZI

Numer rejestracyjny

Zarząd WSW JW. MSW Warszawa 12/1984

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1981
Data końcowa
1990
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
82