IPN Kr 866/5

IPN Kr 866/5

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Record identification
IPN reference number
IPN Kr 866/5
Former reference numbers
K III-254
File description
Title

Protokoły i sprawozdania z badań zespołu Jana Robla nad spuścizną katyńską zawierające m.in. odpisy z notatników, pamiętników i listów, a także opisy dokumentów, fotografii, rzeczy osobistych oraz innych materiałów znalezionych przy ciałach obywateli polskich zamordowanych w Katyniu (opisy materiałów z kopert nr 0743-01403).

Abstract

Miejscem przechowywania oryginalnych dokumentów jest Archiwum Nauki PAN i PAU. Kopie cyfrowe przeznaczone są do wykorzystywania przez pracowników Instytutu Pamięci Narodowej w celu realizacji zadań ustawowych IPN. Badacze i publicyści mogą otrzymać w IPN wyłącznie wgląd w pliki użytkowe w formacie PDF, a kopie dokumentów wraz z prawem do ich publikacji wyłącznie od Archiwum Nauki PAN i PAU.

Dates
Starting date
1943
Closing date
1944
Material description
The media type

Pliki cyfrowe

Number of volumes
1