IPN Gd 158/17

IPN Gd 158/17

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 158/17
Dawna sygnatura
2727, 827, 4145
Opis zawartości
Tytuł

Akta osobowe funkcjonariusza SW: Fabian Rzeszutek, imię ojca: Jan, ur. 08-06-1927 r. Miejsce służby: Więzienie w Malborku (1951), Centralne Więzienie w Sztumie (1951-1962), Więzienie w Sztumie (1962-1963)

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1951
Data końcowa
1963
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa, Fotografia pozytyw

Liczba tomów
1
Liczba stron
125
Miejsce przechowywania