IPN By 927/1

IPN By 927/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN By 927/1
Dawna sygnatura
809/1
Opis zawartości
Tytuł

Korespondencja Sądu Grodzkiego w Chełmnie dotycząca zbrodni niemieckich popełnionych w 1939 r.

Opis

Protokoły ekshumacji w masowych grobach, protokoły przesłuchań świadków, kwestionariusze o egzekucjach masowych i grobach masowych, protokoły przesłuchań podejrzanych.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1945
Data końcowa
1945
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
80
Miejsce przechowywania