IPN Wr 48/13

IPN Wr 48/13

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Wr 48/13
Opis zawartości
Tytuł

Materiały organizacyjne POP PZPR w Urzędzie Pocztowo-Telekomunikacyjnym w Polanicy Zdroju

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1954
Data końcowa
1954
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
13