IPN Kr 645/119 t. 7

IPN Kr 645/119 t. 7

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Kr 645/119 t. 7
Sygnatura wytwórcy
440/33
Opis zawartości
Tytuł

Dokumentacja Zespołu Dyżurnych Działu II Sztabu KWMO w Krakowie dotycząca przygotowań i zabezpieczenia wizyty papieża Jana Pawła II w Polsce w dniach 2-10 czerwca 1979 r., operacja krypt. "Lato-79".

Opis

Akta zawierają m.in. notatkę urzędową dot. propozycji rozmieszczenia i wyposażenia technicznych stanowisk pracy WSK KWMO Kraków podczas operacji krypt. "Lato-79", proponowane zasady działania kościelnych służb porządkowych w okresie pobytu papieża w Krakowie, zasady wykorzystania pododdziałów specjalnych ZOMO, zasady działania milicyjnych służb mundurowych i służb porządkowych podczas trwania operacji oraz współdziałania z funkcjonariuszami SB, grafiki poszczególnych służb, wzory przepustek.

Kryptonim
Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1979
Data końcowa
1979
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
174
Miejsce przechowywania