IPN Ka 060/59 t. 6

IPN Ka 060/59 t. 6

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ka 060/59 t. 6
Sygnatura wytwórcy
WSW-58
Opis zawartości
Tytuł

Teczka obiektu nr 59 dot. zabezpieczenia operacyjnego pododdziałów Górnośląskiej Brygady WOP w Gliwicach: Granicznych Placówek Kontrolnych w Zebrzydowicach i Cieszynie, Samodzielnej Składnicy Samochodowej WOP w Żywcu oraz strażnic WOP w Zwardoniu, Rycerce, Soblówce, Korbielowie i Zawoi

Opis

Teczka zawiera m.in. charakterystykę obiektu, schemat struktury organizacyjnej i plan ochrony kontrwywiadowczej; streszczenia spraw operacyjnych, wykazy i charakterystyki osób pozostających w zainteresowaniu WSW; wykazy OZI

Numer rejestracyjny

Zarząd WSW JW. MSW Warszawa 59/1984

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1984
Data końcowa
1989
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba kart
100