IPN Gd 1172/1

IPN Gd 1172/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 1172/1
Opis zawartości
Tytuł

Kaseta VHS z dokumentacją filmową przedstawiającą Westerplatte, Plac Obrońców Poczty Polskiej, kościół św. Brygidy, salę BHP, wystawę „Drogi do Wolności”, Plac Solidarności w Gdańsku, relację Janina Stawisińska, matki górnika Jan Stawisiński, zastrzelonego w kopalni „Wujek” w dniu 16-12-1981 r., dot. śmierci syna, procesu w sprawie kopalni „Wujek”; relację Tadeusz Wołyniec dot. grobu Jan Stawisiński w Koszalinie, grób Jan Stawisiński; relację Tadeusz Wołyniec i Ryszard Senklewski dot. powołania Międzyregionalnej Komisji Koordynacyjnej Pomorza Środkowego NSZZ „Solidarność” Koszalin-Słupsk w 1986 r., działalności podziemnej, doznanych represji; relację Edward Müller dot. jego działalności w NSZZ „Solidarność” w Słupsku, w stanie wojennym, doznanych represji, obrad „okrągłego stołu”, przygotowania do wyborów w 1989 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
2000
Data końcowa
2000
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania