IPN Lu 144/1

IPN Lu 144/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Lu 144/1
Opis zawartości
Tytuł

Oryginalna mapa wysiedleń Zamojszczyzny zdobyta przez kpr Zdzisława Aurzeckiego w 1942 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1942
Data końcowa
1942
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba kart
1
Miejsce przechowywania