IPN Kr 811/1

IPN Kr 811/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Kr 811/1
Opis zawartości
Tytuł

Nagranie wspomnień o. Adama Studzińskiego dotyczących jego losów podczas II wojny światowej m.in. pobytu w obozach internowania żołnierzy polskich na Węgrzech, udziału w kampanii włoskiej 1944 r. - w walkach o wzgórze Monte Cassino i Piedimonte we Włoszech.

Opis

Wspomnienia zostały nagrane przez Józefa Barana w dniu 13 maja 1984 r. w autobusie jadącym z Częstochowy do Krakowa.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1984
Data końcowa
1984
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania