IPN Kr 866/1

IPN Kr 866/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Kr 866/1
Dawna sygnatura
K III-254
Opis zawartości
Tytuł

Opisy, analizy i wykazy dotyczące badań prowadzonych przez zaspół Jana Robla nad spuścizną katyńską w latach 1943-1944 oraz inne materiały dotyczące sprawy katyńskiej (orzeczenie sądowo-lekarskie; wypisy z akt Instytutu Historycznego im. Generała Władysława Sikorskiego w Londynie).

Opis

Miejscem przechowywania oryginalnych dokumentów jest Archiwum Nauki PAN i PAU. Kopie cyfrowe przeznaczone są do wykorzystywania przez pracowników Instytutu Pamięci Narodowej w celu realizacji zadań ustawowych IPN. Badacze i publicyści mogą otrzymać w IPN wyłącznie wgląd w pliki użytkowe w formacie PDF, a kopie dokumentów wraz z prawem do ich publikacji wyłącznie od Archiwum Nauki PAN i PAU.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1945
Data końcowa
1957
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania