IPN Rz 734/1

IPN Rz 734/1

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Fond/Collection
Record identification
IPN reference number
IPN Rz 734/1
File description
Title

Druki i gazety bezdebitowe wydawane w latach 1979–1980.

Abstract

W teczce znajdują się następujące materiały archiwalne: Komunikat Komitetu Samoobrony Chłopskiej Ziemi Rzeszowskiej, Łowisko 2-09-1979 r.; gazeta „Robotnik”, nr 58 z 22-07-1980 r. i nr 72 z 22-12-1980 r.; Porozumienie zawarte 29-10-1980 r. między Międzyokręgową Komisją Porozumiewawczą Kolejarzy NSZZ „S” z siedzibą w Gdańsku i Komisją Rządową PRL; fax z komunikatami KKP NSZZ „S” z okresu od 2 do 7 listopada 1980 r.

Dates
Starting date
1979
Closing date
1980
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa, Druk ciągły, Druk ulotny

Number of volumes
1