IPN Sz 264/349 t. 2

IPN Sz 264/349 t. 2

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Sz 264/349 t. 2
Dawna sygnatura
IPN GD 149/349 t. 2
Opis zawartości
Tytuł

Prośba Komendanta Stołecznego MO w Warszawie skierowana do Naczelnika Ośrodka Odosobnienia w Jaworzu o przyjęcie osób internowanych z 15 grudnia 1981 r. Prośba Naczelnika Wydziału Śledczego KW MO w Katowicach skierowana do Komendanta Miejskiego MO w Katowicach o przetransportowanie z Ośrodka Odosobnienia wymienionych w prośbie osób do Ośrodka Odosobnienia w Jaworzu z 23 grudnia 1981 r. Pismo Naczelnika Wydziału Śledczego KW MO w Koszalinie skierowane do Komendanta Ośrodka Odosobnienia w Jaworzu informujące o wyrażeniu przez Ministra Spraw Wewnętrznych zgody na odwiedzenie osób internowanych przez przedstawicieli PCK z 21 stycznia 1982 r. Pismo Naczelnika Wydziału Śledczego Komendy Stołecznej MO w Warszawie skierowane do Komendanta Ośrodka Odosobnienia w Jaworzu informujące o przekazaniu decyzji o internowaniu w celu doręczenia ich osobom, których dane podano w piśmie z 5 lutego 1982 r. Zawiadomienia skierowane przez Zastępcę Dyrektora Okrętowego Zarządu Zakładów Karnych w Koszalinie do Komendanta Ośrodka Odosobnienia dla Internowanych w Jaworzu dla osób internowanych informujące o podpisaniu umowy z Kapelanem Diecezji w Szczecinie, na podstawie której będą odprawiane w ośrodku msze. Listy osób skierowanych do ośrodka, nakazy przyjęcia osób internowanych do ośrodka

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1981
Data końcowa
1982
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba kart
187