IPN Rz 76/11

IPN Rz 76/11

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Record identification
IPN reference number
IPN Rz 76/11
File description
Title

Akta osobowe tymczasowo aresztowanego dot. Zenon Cap, imię ojca: Franciszek, ur. 13-06-1948 r., obwinionego o to, iż w dn. 3 lutego 1982 r. przebywał w Medyce na terenie strefy nadgranicznej bez wymaganego zezwolenia, tj. wykroczenie z art. 50 pkt. 2 dekretu z dn. 12-12-1981 r. o stanie wojennym.

Dates
Starting date
1980
Closing date
1982
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1