IPN Kr 791/2

IPN Kr 791/2

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Kr 791/2
Opis zawartości
Tytuł

Fotokopie fotografii osób deportowanych na Syberię i do Kazachstanu.

Opis

Do jednostki archiwalnej dołączono wykaz/opis fotografii sporządzony przez Związek Sybiraków Oddział w Krakowie.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1914
Data końcowa
1962
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania