IPN Kr 765/3

IPN Kr 765/3

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Kr 765/3
Opis zawartości
Tytuł

Deklaracja Komitetu Organizacyjnego NSZZ "Solidarność" z 8 września 1980 r. odnośnie woli utworzenia niezależnego Związku Zawodowego Kolejarzy reprezentującego interesy pracowników stacji kolejowej PKP Kraków-Płaszów.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1980
Data końcowa
1980
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania