IPN Kr 791/1

IPN Kr 791/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Kr 791/1
Opis zawartości
Tytuł

Fotokopie dokumentów, listów, kart pocztowych osób deportowanych na Syberię i do Kazachstanu.

Opis

Do jednostki archiwalnej dołączono wykaz/opis dokumentów sporządzony przez Związek Sybiraków Oddział w Krakowie.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1919
Data końcowa
1975
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania