IPN Kr 855/1 t. 1

IPN Kr 855/1 t. 1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Kr 855/1 t. 1
Opis zawartości
Tytuł

Archiwum Adama Macedońskiego: relacje zebrane przez Adama Macedońskiego dotyczące obrony krzyża w Nowej Hucie 27 kwietnia 1960 r.

Opis

Jednostka archiwalna zawiera relacje autorstwa: Aleksandra Bielata, Marii Piotrowskiej, Henryka Mryca, Marii Golańskiej, Antoniego Marecika.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1990
Data końcowa
1993
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
29
Miejsce przechowywania