IPN Kr 719/75

IPN Kr 719/75

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Kr 719/75
Opis zawartości
Tytuł

Z taśm Adama Macedońskiego: Rozmowa przeprowadzona przez Adama Macedońskiego z Jackiem Wilczyńskim w Krakowie w dn. 25-03-1991 r. dotycząca walk w obronie Lwowa w 1939 r. i losów rozmówcy w czasie II wojny światowej.

Opis

Drugą część nagrania stanowi rejestracja fragmentu audycji radiowej z nasłuchu Instytutu Katyńskiego z udziałem Adama Macedońskiego dotycząca obrony krzyża w Nowej Hucie w 1960 r. Trzecią część nagrania stanowi rejestracja rozmów Adama Macedońskiego z uczestnikami spotkania obrońców krzyża w Nowej Hucie w 1960 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1991
Data końcowa
1991
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania