IPN Kr 719/32

IPN Kr 719/32

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Kr 719/32
Opis zawartości
Tytuł

Z taśm Adama Macedońskiego: Rozmowy przeprowadzone przez Adama Macedońskiego z Mieczysławem Gulinem w Krakowie w latach 1993-1997 dotyczące pobytu rozmówcy w obozie Kozielsk II, życia obozowego i powstania obrazów Matki Bożej Kozielskiej.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1993
Data końcowa
1997
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania