IPN Kr 719/49

IPN Kr 719/49

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Kr 719/49
Opis zawartości
Tytuł

Z taśm Adama Macedońskiego: Rozmowa przeprowadzona przez Adama Macedońskiego z Bolesławem Bachmanem w Krakowie w dn. 31-10-2002 r. dotycząca losów Bolesława Bachmana, wyjazdu do Paryża na Światowy Kongres Żywnościowy, podróżowania w czasie stanu wojennego, podróży ze Złoczowa do Lwowa.

Opis

Udział w dyskusji bierze również Roma Krzemień.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
2002
Data końcowa
2002
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania