IPN Kr 789/1

IPN Kr 789/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Kr 789/1
Opis zawartości
Tytuł

Materiały dotyczące starań podejmowanych w 1956 r. w celu przyłączenia Akademii Medycznej w Krakowie do Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Opis

Petycja studentów Akademii Medycznej w Krakowie do senatów Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Medycznej w Krakowie w sprawie połączenia obu uczelni; Pismo do Rudolfa Klimka z 12 grudnia 1956 r. z prośbą o przybycie na posiedzenie Senatu Akademii Medycznej w Krakowie, podczas którego będzie omawiana m.in. sprawa połączenia z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie; wycinek prasowy dotyczący połączenia Akademii Medycznej i Uniwersytetu Jagiellońskiego; pismo adresowane do czasopisma "Krakowski Medyk" z 7 grudnia 1957 r.; wycinek prasowy z "Dziennika Polskiego" dot. prób połączenia Akademii Medycznej i Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1956 r.; pismo Jerzego Michalewskiego do Rektora Akademii Medycznej w Krakowie z 26 kwietnia 1993 r. dot. prób połączenia Akademii Medycznej i Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1956 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1956
Data końcowa
1993
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania