IPN Kr 719/46

IPN Kr 719/46

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Fond/Collection
Record identification
IPN reference number
IPN Kr 719/46
File description
Title

Z taśm Adama Macedońskiego: Rozmowa przeprowadzona przez Adama Macedońskiego z Izabelą Neumann-Faleńską w Nicei we Francji w dn. 25-05-1987 r. dotycząca losów rozmówczyni przed wybuchem II wojny światowej, w trakcie jej trwania i po jej zakończeniu oraz kontaktów ze środowiskiem literatów, m.in. Witoldem Gombrowiczem, Stanisławem Ryszardem Dobrowolskim, Adamem Ważykiem, Władysławem Broniewskim i grupą Kwadryga.

Dates
Starting date
1987
Closing date
1987
Material description
The media type

Pliki cyfrowe

Number of volumes
1