IPN Kr 719/16

IPN Kr 719/16

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Kr 719/16
Opis zawartości
Tytuł

Z taśm Adama Macedońskiego: Nagranie monologu - przesłania do narodu odczytanego przez Ryszarda Siwca.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1968
Data końcowa
1968
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania