IPN Kr 719/56

IPN Kr 719/56

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Fond/Collection
Record identification
IPN reference number
IPN Kr 719/56
File description
Title

Z taśm Adama Macedońskiego: Rejestracja prelekcji prof. Dory Kacnelson w Krakowie dotyczącej stanu zachowania zasobów archiwalnych w byłych postsowieckich republikach (m.in. w Wilnie i Lwowie), staraniach czynionych przez Dorę Kacnelson i inne osoby o uratowanie tych zasobów.

Dates
Starting date
1992
Closing date
1993
Material description
The media type

Pliki cyfrowe

Number of volumes
1