IPN Kr 719/26

IPN Kr 719/26

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Kr 719/26
Opis zawartości
Tytuł

Z taśm Adama Macedońskiego: Rozmowa przeprowadzona przez Adama Macedońskiego z Tadeuszem Mazgajem w dn. 12-04-1989 r. w Krakowie dotycząca edukacji wojskowej rozmówcy, przydziału do 85 Kompanii Strzelców Wileńskich, kampanii wrześniowej 1939 r., aresztowania i osadzenia w obozie w Grodnie, transportu do obozu w Ostaszkowie i warunków życia w obozie.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1989
Data końcowa
1989
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania