IPN Kr 719/25

IPN Kr 719/25

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Fond/Collection
Record identification
IPN reference number
IPN Kr 719/25
File description
Title

Z taśm Adama Macedońskiego: Rozmowa przeprowadzona przez Adama Macedońskiego z Tadeuszem Mazgajem w dn. 19-04-1989 r. w Krakowie dotycząca pobytu rozmówcy w obozie w Ostaszkowie, prac wykonywanych przez więźniów, rozrywek obozowych, wymiany jeńców między ZSRR i III Rzeszą, wywiezienia jeńców z Ostaszkowa do Stalagu i pobytu Tadeusza Mazgaja w Stalagu II-A w Neubrandenburg.

Dates
Starting date
1989
Closing date
1989
Material description
The media type

Pliki cyfrowe

Number of volumes
1