IPN BU 4028/18

IPN BU 4028/18

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 4028/18
Opis zawartości
Tytuł

Terminarz badań rasowych dla mieszkańców rejencji ciechanowskiej zgłoszonych do wpisania na Niemiecką Listę Narodowościową (odpis).

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1942
Data końcowa
1942
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
1
Miejsce przechowywania