IPN Gd 981/55

IPN Gd 981/55

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 981/55
Opis zawartości
Tytuł

Rezonans. Pismo NSZZ „Solidarność” Regionu Warmińsko-Mazurskiego, nr 58 z dnia 20-09-1981 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1981
Data końcowa
1981
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
4
Miejsce przechowywania