IPN Ol 123/30

IPN Ol 123/30

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ol 123/30
Opis zawartości
Tytuł

Rezonans – Serwis regionu warmińsko mazurskiego NSZZ „Solidarność”, nr. 87 z 07-12-1981 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1981
Data końcowa
1981
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba kart
2
Miejsce przechowywania