IPN Gd 976/24

IPN Gd 976/24

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 976/24
Opis zawartości
Tytuł

Publikacja Biura Informacji Prasowej Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ "Solidarność" w Gdańsku z cyklu "Zeszyty informacyjne BIPS": Grudzień 1970, pod red. Antoni Pawlak, Marian Terlecki, Gdańsk 1980

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1980
Data końcowa
1980
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
24
Miejsce przechowywania