IPN Lu 85/13

IPN Lu 85/13

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Lu 85/13
Opis zawartości
Tytuł

„Życiorys mecenasa" - maszynopis życiorysu Władysława Siła-Nowickiego nakreślony przez Janinę z Siła-Nowickich Szczepkowską-Szydłowską po opublikowaniu wywiadu z córką Władysława Marią Nowicką (egzemplarz niepełny z rękopiśmiennymi poprawkami).

Daty wytworzenia dokumentów
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
15
Miejsce przechowywania