IPN Wr 58/130

IPN Wr 58/130

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Wr 58/130
Opis zawartości
Tytuł

Kserokopia pisma z dnia 19-11-1992 r. do Sądu Wojewódzkiego w Wałbrzychu z siedzibą w Świdnicy dot. zachowanych w archiwum urzędu gminy i miasta Strzegom akt osób ukaranych przez Kolegium na podstawie przepisów dekretu o stanie wojennym i innych przepisów dot. działalności opozycyjnej

Daty wytworzenia dokumentów
Anteriora
1986
Data początkowa
1992
Data końcowa
1992
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1