IPN Wr 209/14

IPN Wr 209/14

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Wr 209/14
Opis zawartości
Tytuł

Grosfeld Leon, Polskie aspekty stosunków niemiecko-sowieckich w przededniu I w pierwszym okresie II wojny światowej, Wydawnictwo "Nowa", 1981

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1981
Data końcowa
1981
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1