IPN Gd 1220/5

IPN Gd 1220/5

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 1220/5
Opis zawartości
Tytuł

Fotografie przedstawiające Wanda Minkiewicz, zd. Czarniecka, imię ojca: Jan, ur. 09-11-1921 r., Ewa Maria Minkiewicz, imię ojca: Lucjan, ur. 07-11-1948 r., i Janina Wasiłojć-Smoleńska

Opis
Daty wytworzenia dokumentów
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Fotografia pozytyw

Liczba tomów
1
Liczba stron
11
Miejsce przechowywania