IPN Gd 1220/3

IPN Gd 1220/3

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Fond/Collection
Record identification
IPN reference number
IPN Gd 1220/3
File description
Title

Dokumenty dotyczące Ewa Maria Minkiewicz, imię ojca: Lucjan, ur. 07-11-1948 r. (zaświadczenie zamieszkania z dnia 03-10-1956 r., świadectwo pracy z dnia 18-09-1970 r., dotyczące zatrudnienia w Zakładach Przemysłu Tłuszczowego im. gen. W. Wróblewskiego w Gdańsku w 1970 r., zaświadczenia z dnia 11-10-1977 r. i z dnia 14-10-1981 r., dotyczące studiów na kierunku Filologia Polska na Uniwersytecie Gdańskim, legitymacja wystawiona w dniu 15-03-1979 r. przez Szkołę Podstawową nr 72 w Gdańsku, świadectwo pracy z dnia 30-12-1981 r., dotyczące zatrudnienia w szkolnictwie w latach 1977-1981, świadectwo pracy z dnia 13-12-1982 r., dotyczące zatrudnienia w Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w Gdańsku w 1981 r., zaświadczenia o ukończeniu kursów z dnia 31-03-1984 r., z dnia 10-12-1985 r. i z dnia 18-11-1997 r., pismo likwidatora Spółdzielni Pracy Usług Wysokościowych w Gdańsku z dnia 26-08-1994 r. w sprawie wypowiedzenia umowy o pracę, zaświadczenie wystawione w dniu 14-11-2002 r. przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Pika” w Gdańsku, dotyczące okresu zatrudnienia w Spółdzielni Pracy Usług Wysokościowych w Gdańsku, świadectwo pracy z dnia 30-11-1994 r., dotyczące zatrudnienia w Spółdzielni Pracy Usług Wysokościowych w Gdańsku w latach 1984-1994, kserokopie kart zarobkowych z okresu zatrudnienia w Spółdzielni Pracy Usług Wysokościowych w Gdańsku)

Dates
Starting date
1956
Closing date
2002
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa, Legitymacja

Number of volumes
1
Number of pages
37