IPN Gd 1220/4

IPN Gd 1220/4

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 1220/4
Opis zawartości
Tytuł

Listy i kartki pocztowe otrzymane w latach 1985-2016 przez Wanda Minkiewicz, zd. Czarniecka, imię ojca: Jan, ur. 09-11-1921 r., i Ewa Maria Minkiewicz, imię ojca: Lucjan, ur. 07-11-1948 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1985
Data końcowa
2016
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa, Karta pocztowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
77
Miejsce przechowywania