IPN Po 76/322

IPN Po 76/322

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Po 76/322
Sygnatura wytwórcy
So. 306/45
Opis zawartości
Tytuł

Akta w sprawie karnej p-ko: Pawlak Bronisław, imię ojca: Franciszek, ur. 27-12-1922 r., Pawłowski Tadeusz, imię ojca: Józef, ur. 23-04-1921/23-04-1922 r., tj. oskarżonym z art. 140 kkWP, art. 4 § 1 i art. 9 Dekretu PKWN z 30 października 1944 r. o ochronie Państwa [o kradzież cudzego mienia i groźby użycia przemocy].

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1945
Data końcowa
1971
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
133
Miejsce przechowywania