IPN Gd 1220/2

IPN Gd 1220/2

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 1220/2
Opis zawartości
Tytuł

Listy i karty pocztowe wysyłane przez Wanda Minkiewicz, zd. Czarniecka, imię ojca: Jan, ur. 09-11-1921 r., do Janina Wasiłojć-Smoleńska w latach 1956-1959 i 1988-1993

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1956
Data końcowa
1993
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa, Karta pocztowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
72
Miejsce przechowywania