IPN Bi 616/6

IPN Bi 616/6

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Bi 616/6
Opis zawartości
Tytuł

Deklaracje członkowskie Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kraju i Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych w Polsce osób zmarłych

Daty wytworzenia dokumentów
Anteriora
1947
Data początkowa
1991
Data końcowa
2005
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba kart
32