IPN Kr 386/10

IPN Kr 386/10

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Kr 386/10
Sygnatura wytwórcy
Sa-IV/59/53, Sa-IV/99/53, Sa-IV/100/53, Sa-IV/108/53
Opis zawartości
Tytuł

Dokumenty dotyczące wywłaszczenia nieruchomości w gminie katastralnej Kraków-Nowa Wieś przy ulicy Józefitów 18 i ulicy 18 Stycznia 5 na rzecz skarbu państwa.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1953
Data końcowa
1958
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba kart
36
Miejsce przechowywania