IPN By 854/3

IPN By 854/3

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Record identification
IPN reference number
IPN By 854/3
File description
Title

"Kronika wileńska" z dnia 05-02-1945 r. - gazetka konspiracyjna, wydawana przez Polskie Biuro Informacji w Wilnie.

Abstract

Gazeta przedstawia aktualną sytuacje społeczno-polityczną na Litwie, przede wszystkim deportacje i repatriacje ludności. Sprawozdanie z pogrzebu gen. Iwana Czerniachowskiego.

Dates
Starting date
1945
Closing date
1945
Material description
The media type
Number of volumes
1
Number of pages
2
Place of storage