IPN By 854/10

IPN By 854/10

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Record identification
IPN reference number
IPN By 854/10
File description
Title

"Tygodnik Radiowy" z grudnia 1944 r. Gazetka konspiracyjna Okręgowej Delegatury Rządu w Wilnie, redagowana głównie na podstawie audycji radiowych emitowanych przez zachodni aliantów.

Abstract

Gazeta omawia sytuacje międzynarodową w jakiej znalazła się Polska na początku 1945 r. Między innymi dot. debaty w parlamencie angielskim, oświadczenia sekretarza stanu USA Edwarda Stettiniusa, list ambasadora Edwarda Raczyńskiego w dzienniku " The Times".

Dates
Starting date
1944
Closing date
1944
Material description
The media type
Number of volumes
1
Number of pages
9
Place of storage