IPN By 854/21

IPN By 854/21

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Record identification
IPN reference number
IPN By 854/21
File description
Title

"Tygodnik Radiowy" nr 22, 24-29 marzec 1945 r. Gazetka konspiracyjna Okręgowej Delegatury Rządu w Wilnie, redagowana głównie na podstawie audycji radiowych emitowanych przez zachodni aliantów.

Abstract

Gazeta omawia między innymi komentarze prasy anglosaskiej na niezaproszenie delegacji polskiej na konferencj w San Francisco oraz przedstawia ogólna sytuację militarną w Europie. 2 egzemplarze.

Dates
Starting date
1945
Closing date
1945
Material description
The media type
Number of volumes
1
Number of pages
8
Place of storage