IPN By 854/15

IPN By 854/15

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Record identification
IPN reference number
IPN By 854/15
File description
Title

"Tygodnik Radiowy" nr 15, 20 - 27 styczeń 1945 r. Gazetka konspiracyjna Okręgowej Delegatury Rządu w Wilnie, redagowana głównie na podstawie audycji radiowych emitowanych przez zachodni aliantów.

Abstract

Gazeta omawia między innymi działania ofensywne Armii Czerwonej i ogólną sytuację polityczną w Europie.

Dates
Starting date
1945
Closing date
1945
Material description
The media type
Number of volumes
1
Number of pages
6
Place of storage