IPN By 854/12

IPN By 854/12

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Record identification
IPN reference number
IPN By 854/12
File description
Title

"Tygodnik Radiowy" nr 12, 31 grudzień - 7 styczeń 1945 r. Gazetka konspiracyjna Okręgowej Delegatury Rządu w Wilnie, redagowana głównie na podstawie audycji radiowych emitowanych przez zachodni aliantów.

Abstract

Gazeta omawia między innymi powołanie Rządu Tymczasowego w Polsce, orędzie noworoczne prezydenta i premiera RP oraz prezydenta USA.

Dates
Starting date
1945
Closing date
1945
Material description
The media type
Number of volumes
1
Number of pages
5
Place of storage