IPN BU 001833/21

IPN BU 001833/21

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Record identification
IPN reference number
IPN BU 001833/21
Historical reference numbers
3/25; Z; 00215/85
File description
Title

Zabezpieczenie tajemnicy państwowej w OZKK i jednostkach podległych.

Abstract

W aktach znajdują się m. in. protokoły z kontroli zagadnień wynikających z szyfrogramu Dyrektora CZKK z dnia 16-10-1984 r., przeprowadzonych na terenie OZZK oraz w zakładach karnych, aresztach śledczych i oddziałach zewnętrznych.

Dates
Starting date
1984
Closing date
1985
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1
Place of storage